Links

Schweizer Shetland Sheepdop Club www.sheltie-club.ch

Shelties Teetonka's Shelties www.teetonkas-sheltie.ch

Schweizerische Kynologische Gesellschaft www.skg.ch